Onze stichting is in de glukkige omstandigheid dat zij voor de zomervakantie een gift mochten ontvangen van de Govert van Wijnstichting. Deze gift van 4000 euro zal hoofdzakelijk gebruikt worden om het scholenbezoek, de workshop en de start van een nieuwe groep te bekostigen.

Het bestuur wil dan ook de Govert van Wijnstichting heel hartelijk bedanken voor de gift die ons weer enkele jaren vooruit kan helpen. 

Het nieuwe seizoen 2018 – 2019 breekt weer aan. Na de zomervakantie zijn we direct gestart met de eerste samenspeellessen. Niet de alles in de vakantie heeft stilgelegen want ook het jaarlijkse bezoek aan de scholen moest weer worden voorbereid.

Dit jaar worden weer alle scholen met een bezoek vereert. Vorig konden we maar op 6 scholen een muziekles verzorgen. Dat kwam omdat de werkzaamheden van de persoon die de werving destijds deed, ineens werden gewijzigd. Maar dit jaar gaat ook onze docent, Michiel, op stap. 
Er is een voorlopige planning gemaakt en de eerste bezoeken zijn al gemaakt en ondertussen hebben zich ook een aantal kinderen al aangemeld voor de workshops.  Dus wie weet hebben we volgend jaar weer een hoop muzikale collega’s bij.