Missie en Doel

Missie

Er is veel bekend over de positieve invloed op de cognitieve en intellectuele ontwikkeling van een kind wanneer hij of zij op de een of andere manier muziek studeert en maakt. Daarom zien wij het als onze missie daar in Maassluis een bijdrage aan te leveren.

Onze missie vertaalt zich in de wil, om alle Maassluise kinderen kennis te laten maken met de basis van de Algemene Muziekleer, en met de meest voorkomende muziekinstrumenten waaronder ook de menselijke stem.

Alle Maassluise scholen zullen in ons voornemen worden betrokken, zodat een volledig bereik van de Maassluise jeugd zal worden nagestreefd en bereikt.

Wij willen daarbij samenwerken en aansluiten bij lopende trajecten zoals bv op dit moment OpMaat reeds in uitvoering heeft op alle Maassluise scholen.

Doel

Het werven van leerlingen t.b.v. de orkesten de Muziekvereniging “Kunst na Arbeid” en Drumfanfare “Het Wapen van Maassluis”.

Krachten te bundelen om naar buiten helder en eenduidig te zijn in werkwijze en doelen. Dit betreft de scholen, de buitenschoolse opvang en ouders. Naar sponsoren, fondsen en de gemeente willen we steun en middelen zoeken om dit doel te bereiken.

Doormiddel van het oprichten van een zelfstandig leerlingenorkest willen wij een extra mogelijkheid bieden aan de leerlingen om plezier te beleven aan het opleidingstraject. Een grotere groep zal daardoor gemotiveerd blijven en wellicht voor muziek maken kunnen worden behouden.

De keuze die leerlingen op enig moment voor KnA of voor het Wapen zullen moeten maken, komt daardoor ook later aan de orde zodat een algemene  en brede muzikale ontwikkeling langer zal kunnen plaats vinden.

KnA en het Wapen zullen eventuele mogelijkheden scheppen en faciliteren, om bij voldoende deelname, vanuit het leerlingen orkest met nieuwe muzikale vormen te kunnen gaan werken. Zoals variërende ensemble samenstellingen, een jongere++ orkest, mits het een onderscheiding is t.o.v. de bestaande moeder orkesten, in bijvoorbeeld uitvoeringspraktijk, muzieksoort of  instrumenten maar ook nog nader te bepalen, zoals jazzbands, dweilorkest, boerenkapel, behoren tot de mogelijkheden.

Indien leerlingen, gedurende de loop van het traject, voor andere vormen van muzikale expressie en ontwikkeling kiezen, dan die in het kader van dit traject wordt gegeven, zien wij dat als een volkomen legitieme keuze van het kind. Deze zal daar dan ook verder in worden begeleid, naar de daartoe aangewezen vervolg opleidingen.